Pučko otvoreno učilište Novak

Upisi za razne programe POU Novak obrazovanja su svakodnevni, a obrazovne grupe se formiraju prema potrebama kako bi nastava za polaznike bila što kvalitetnija.

Autoškola POU Novak
30 godina tradicije u obuci vozača

Programi osposobljavanja

Kod nas možete naći preko 40 programa za osposobljavanje

Srednja stručna sprema

Programi stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanja

Autoškola POU Novak

U našoj autoškoli možete se osposobljavati za A1, A2, A, B,C i CE kategoriju

Aktualne vijesti

POU Novak

Visoka prolaznost kandidata

U sklopu Pučkog otvorenog učilišta djeluje i jedna od kvalitetom najpoznatijih autoškola

Autoškola POU Novak koja osposobljava kandidate za vozače A1, A2, A, B, C i CE na području Međimurske županije. Visoka prolaznost kandidata rezultat je obuke na modernim vozilima i stručnosti instruktora vožnje.

Pučko otvoreno učilište Novak

Pučko otvoreno učilište NOVAK djeluje kroz srednjoškolsko obrazovanje odraslih od 1995. godine

Učilište je od osnivanja do danas proširilo svoje programe srednjoškolskog obrazovanja u skladu s kadrovskim i materijalno-tehničkim uvjetima, a da bi pružali kvalitetnu nastavu raspolažu s kvalitetnim timom profesora i stručnih suradnika u svim programima. Posebna pogodnost Pučkog otvorenog učilišta Novak za polaznike je da imaju mogućnost svladavanja programa putem dopisno-konzultativno nastave, što polaznicima omogućava lakše obrazovanje uz rad.

Autoškola Novak

Autoškola POU Novak

Termini predavanja:

U našoj autoškoli možete se osposobljavati za A1, A2, A, B,C i CE kategoriju

Kategorije

A1,A2 i A KATEGORIJA

motocikli sa ili bez bočne prikolice
A1 možete upisati sa navršenih 15 i pol godina, A2 sa minimalno 17 i pol godina, a A sa navršenih 23 i pol godine.

B KATEGORIJA

Motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg. B kategoriju možete upisati na navršenih 17 i pol godina.

C i CE KATEGORIJA

Starosna dob za polaganje C kategorije je 21 godina. Upisati se možete sa navršenih 20 i pol godina. Ukoliko vozač posjeduje svjedodžbu o početnoj kvalifikaciji, minimalna starosna dob za polaganje C kategorije je 18 godina.

Kontaktirajte nas

Telefon: 099/214-1890
Telefon: 040/312-113

Nalazimo se u

Mala Subotica, Braće Radića 69,

Čakovec, Zelena 1,

Prelog, Glavna 5