Autoškola POU Novak

Započnite obuku s nama i uvjerite se da smo najbolja autoškola u gradu! Za teoretski dio nastave pripremite se iz topline i udobnosti vlastitog doma preko vašeg mobitela, tableta ili računala! Uz najmoderniji vozni park obuka kandidata na vlastitom prometnom vježbalištu!

Vrata u svijet vozača

Naša autoškola nudi osposobljavanje za A1, A2, A, B,C i CE kategoriju

A2, A1, A kategorija

motocikli sa ili bez bočne prikolice

B kategorija

U ovu kategoriju ulaze motorna vozila čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su konstruirana i dizajnirana za prijevoz ne više od 8 putnika ne računajući sjedalo za vozača.

C, CE kategorija

U ovu kategoriju ulaze motorna vozila, osim onih iz kategorije D1, D ili F, čija je najveća dopuštena masa veća od 3500 kg

Autoškola POU Novak

Termini predavanja:

*trenutno se održavaju online predavanja sukladno epidemiološkim mjerama

Autoškola

A1 Kategorija

U A1 kategoriju spadaju motocikli sa ili bez bočne prikolice radnog obujma motora do 125cm³ i snage motora od najviše 11 kW i motorna vozila na tri kotača čija snaga nije veća od 15 kw.

U program osposobljavanja možete se upisati sa navršenih 15 i pol godina, a ispitu iz vožnje pristupiti sa 16 godina. Realizirati ćete 30 nastavnih sati iz teorijskog dijela, polagati ispit Pružanje Prve Pomoći nakon odslušanog predavanja, a u praktičnom dijelu Vas očekuje 20 sati vožnje.

Ukoliko posjedujete B kategoriju, u obuci imate samo 15 sati vožnje, nakon čega polažete ispit iz praktičnog dijela.

A2 Kategorija

U A2 kategoriju ulaze motocikli sa ili bez bočne prikolice čija snaga motora ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2kW/kg, tako da s položenom A2 kategorijom možete voziti motocikle do 600 cm³ (ovisi o omjeru snage/mase).

Upisati se može osoba koja ima minimalno 18 godina. U obuci prolazite 30 sati iz teorijskog dijela, predavanje prve pomoći i 20 sati iz praktičnog dijela.

Ukoliko posjedujete B kategoriju, u obuci imate samo 15 sati vožnje.
Ukoliko A2 kategoriju posjedujete 2 godine, stječete pravo polaganja A kategorije s 20 godina.

A Kategorija

Pod A kategoriju ulaze motocikli sa ili bez bočne prikolice iznad 35 kW i motorna vozila na tri kotača čija je snaga veća od 15kw te se u program osposobljavanja možete upisati sa navršenih 23 i pol godine, a ispitu iz vožnje pristupiti sa 24 godine. Obuka se sastoji od 30 sati teorijskog dijela, predavanja iz prve pomoći i 25 sati iz praktičnog dijela.

Ukoliko posjedujete B kategoriju polagat ćete samo ispit vožnje nakon 15 sati vožnje. Važno je napomenuti da ukoliko posjedujete A2 kategoriju 2 godine, stječete pravo na polaganja A kategorije sa 20 godina starosti. Minimalna starosna dob za vozilo na tri kotača A kategorije je 21 godina

B Kategorija

B kategoriju možete upisati sa navršenih 17 i pol godina. Prije 18. godine možete proći obuku i položiti ispite iz Prometnih propisa i Pružanja prve pomoći, a ispit iz Upravljanja vozilom polažete s navršenih 18 godina starosti.

U autoškoli ste obavezni prisustvovati programu teorijskog dijela u trajanju od 30 sati, te praktičnu nastavu u trajanju od 35 nastavnih sati. Predavanje iz predmeta Pružanje prve pomoći osposobljavaju ovlaštene Zdravstvene ustanove.

U ovu kategoriju ulaze motorna vozila čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su konstruirana i dizajnirana za prijevoz ne više od 8 putnika ne računajući sjedalo za vozača.

Motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg. Ne dovodeći u pitanje propise o tipnom odobrenju vozila o kojima je riječ, motorna vozila u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg. Pod uvjetom da najveća dopuštena masa ove kombinacije nije veća od 4.250 kg.

U slučaju da je najveća dopuštena masa takve kombinacije vozila veća od 3.500 kg, takvom kombinacijom može upravljati vozač samo nakon što je položio vozački ispit za tu kombinaciju vozila iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

        

C Kategorija

U osposobljavanje kandidata za vozače C kategorije vozila možete se uključiti ako: pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom C kategorije za koje prethodno od svog liječnika opće prakse morate zatražiti potvrdu da niste bolovali od kroničnih bolesti, te ako posjedujete vozačku dozvolu B kategorije.

Starosna dob za polaganje C kategorije je 21 godina. Upisati se možete sa navršenih 20 i pol godina. Iznimno, ukoliko vozač posjeduje svjedodžbu o početnoj kvalifikaciji, minimalna starosna dob za polaganje C kategorije je 18 godina.

Nastava iz nastavnog predmeta u fondu od 15 sati ili 5 ako imate C1 kategoriju, a za upravljanje vozilom 15 sati ili 10 ako imate C1 kategoriju. U C kategoriju ulaze motorna vozila najveće dopuštene mase (NDM) iznad 3.500 kg.

CE Kategorija

CE kategorija je kategorija koja vam omogućava upravljanje vozilima u kombinaciji vučno vozilo C kategorije i priključno vozilo. U program se možete uključiti ukoliko posjedujete C kategoriju, već nakon položenog ispita C kategorije (samo je potrebno upisati na Mup-u u vozačku C).

Starosna dob za polaganje CE kategorije je 21 godina. Možete se upisati sa navršenih 20 i pol godina. Iznimno, ukoliko posjedujete svjedodžbu o početnoj kvalifikaciji vozača motornog vozila (škola za vozača) možete polagati sa 18 godina.

U osposobljavanju, nakon odslušanih 5 sati predavanja iz PPSP-a, polažete ispit pismeno, dok u praktičnom dijelu programa imate 10 sati vožnje iz UV-a.

Kontaktirajte nas

Telefon: 099/2214-1890
Telefon: 040/312-113
Nalazimo se u
Mala Subotica, Braće Radića 69