Pravila privatnosti  i

uvjeti korištenja

 

Pravila privatnosti 

Stranica POU Novak automatski prikuplja podatke o uređaju kojim pristupate mrežnoj stranici. Ove podatke koristi u svrhu ponude svojih usluga, održavanja njihove kvalitete te dobivanja općih statističkih podataka vezanih uz korištenje web stranica.

Upisom osobnih podataka na za to predviđena polja na stranici potvrđujete da ste svoje osobne podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da ih POU Novak koristi u svrhu u koju su podaci dani, a na što ćemo vas posebno upozoriti. Prilikom upisa osobnih podataka na za to predviđena polja na stranici, uputit ćemo vas na ovu Zaštitu privatnosti kako biste se upoznali sa svojim pravima u odnosu na zaštitu predmetnih osobnih podataka.

U skladu s navedenim, ovime vas obavještavamo da je POU Novak voditelj obrade osobnih podataka koje unosite u za to predviđena polja na stranici te se predmetni podaci koriste isključivo u svrhu za koju su dobrovoljno dani POU Novak.

Za sva pitanja i ostvarivanje prava u obradi vaših podataka možete kontaktirati POU Novak na
autoskola@pounovak.hr, adresu ili telefonski broj 099/214-1890.

Opća uredba o zaštiti podataka predviđa sljedeća prava: pravo da budete informirani o obradi vaših osobnih podataka, pravo na ispravak netočnih podataka, pravo na brisanje i ograničenje obrade, pravo na prenosivost te pravo na prigovor.

Prigovor vezan za vaše osobne podatke imate pravo uputiti POU Novak
autoskola@pounovak.hr, adresu ili na telefonski broj 099/214-1890.

Prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

POU Novak može koristiti prikupljene podatke kako bi vam pružili učinkovitiju korisničku uslugu, olakšali korištenje stranice uklanjanjem potrebe za učestalim upisivanjem istih podataka ili za prilagodbu web stranice vašim osobnim sklonostima i interesima.

POU Novak ne prodaje, iznajmljuje ili posuđuje osobne podatke korisnika stranice trećim stranama i štiti vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa. POU Novak  može proslijediti vaše osobne podatke pouzdanim poslovnim partnerima za određene svrhe kao što su razne statističke analize, oglašavanja, omogućavanje korisničke potpore ili slične potrebe. U takvim slučajevima POU Novak će svom poslovnom partneru zabraniti korištenje vaših osobnih podataka u drugu svrhu osim ugovorene te će obvezati poslovnog partnera na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.

 

Uvjeti korištenja

Korištenjem bilo kojeg dijela mrežne stranice POU Novak i svih njezinih dijelova automatski prihvaćate sva aktualna pravila korištenja.

Korisnici su dužni redovito čitati pravila korištenja, te se smatra da su korisnici kontinuiranim korištenjem stranice POU Novak ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s trenutnim pravilima korištenja, te da su ih razumjeli u cijelosti.

Radi osiguranja slobodnog i neometanog korištenja stranice, ovi postupci su neprihvatljivi i strogo zabranjeni:

a) objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, pornografski, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način,

b) objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima,

c) lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe,

d) objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom,

e) objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, „spam“, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, zavaravajući navode ili tvrdnje,

f) korištenje, na bilo koji način, stranice za slanje odnosno poticanje širenja ne traženih komercijalnih priopćenja (tzv. spamanje).

Vlasnik stranice zadržava pravo na temelju vlastite procjene i bez prethodne obavijesti ukloniti sadržaj koji smatra neprikladnim ili koji nije u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

Niti jedan dio stranice ne smije se koristiti u nezakonite svrhe niti za promoviranje istih.

POU Novak posjetiteljima u dobroj namjeri osigurava korištenje sadržaja njihove stranice.

POU Novak sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje stranice koristite na vlastitu odgovornost i POU Novak ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

Pristup mrežnoj stranici i svim njezinim sadržajima dozvoljen je osobama bilo koje dobi, osim ako je naznačeno drugačije.

 

TEMELJNE INFORMACIJE

Pučko otvoreno učilište Novak Mala Subotica poštuje privatnost svake osobe čije osobne podatke prikuplja.
Pučko otvoreno učilište Novak Mala Subotica, kao Voditelj obrade Vaših podataka obvezuje se na zaštitu Vaših osobnih podataka te jamči da će prikupljanje i čuvanje podataka izvoditi u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, a imaju primjenu u Republici Hrvatskoj.

Razdoblje čuvanja podataka

Pučko otvoreno učilište Novak Mala Subotica će Vaše osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja Vaše privole prestaje obrada.

Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva na e-adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka Pučko otvoreno učilište Novak Mala Subotica (uciliste.novak@pounovak.hr).

Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.

Ostvarivanje prava ispitanika

Svaki ispitanik ima pravo da u svakom trenutku od voditelja obrade može zatražiti pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak ili dopunu, brisanje (ukoliko ne postoje opravdani razlozi za čuvanje podataka), ograničavanje njihove obrade (primjerice kada osporavate točnost podataka, sve dok ne provjerimo njihovu točnost) kao i pravo na povlačenje suglasnosti za obradu podataka. Navedena prava ostvaruju se podnošenjem zahtjeva na e-adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka Pučkog otvorenog učilišta Novak Mala Subotica (uciliste.novak@pounovak.hr).

Postupanje u slučaju povrede osobnih podataka

Pučko otvoreno učilište Novak Mala Subotica kao voditelj obrade osigurava da slučaju povrede osobnih podataka, bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje nadležno nadzorno tijelo o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.

Izvješće koje se dostavlja nadzornom tijelu sadržava sve informacije sukladno Uredbi.

U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, Pučko otvoreno učilište Novak Mala Subotica bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka. Ispitanike se neće obavijestiti u slučajevima kada Uredba propisuje da isto nije obvezno.

Pučko otvoreno učilište Novak Mala Subotica, Braće Radića 69, zastupano po ravnatelju Zvonimiru Pavčecu, tel. 040/312-113, mail: uciliste.novak@pounovak.hr, shvaćamo zaštitu Vaših osobnih podataka vrlo ozbiljno, te želimo da se osjećate ugodno kad posjećujete naše poslovne prostorije. Važna nam je zaštita vaših osobnih podataka pri njihovu prikupljanju, obradi i korištenju, te joj u svojem poslovanju pristupamo s velikom pažnjom i pritom poštujemo sve obveze propisane zakonom.

Kontaktirajte nas

Telefon: 099/214-1890
Telefon: 040/312-113

Nalazimo se u

Mala Subotica, Braće Radića 69,

Čakovec, Zelena 1,

Prelog, Glavna 5